Jibbing – Symmetrisk

Jibben som her beskrives, forutsetter at man benytter doble spinnakerskjøter og «dip pole». Dette innebærer at man aldri håndterer skjøter med press på. Spinnakeren «flyr» på to skjøter mens begge «brasene» er slakke og dermed unngår man faren for skader mens man håndterer spinnakerbommen

Det viktigste når man jibber med en symmetrisk spinnaker er at man minimaliserer tiden man seiler platt lens. i denne perioden er spinnakeren helt ustabil og kan veldig lett surre seg rundt forstaget.

Vi starter derfor manøveren på en markant slør. Vinkelen avhenger litt av vindstyrken, men i 15 kts TWS er 160 TWA passe. I mer vind går man gjerne litt dypere og i mindre vind litt skarpere.

Mens båten slører på denne kursen er spinnakeren meget stabil. Først strammer man barberhal på begge sider. Dette gjøres for å unngå at spinnakeren begynner å pendle når bommen er fjernet. Man kan nå begynne å avlaste brasen samtidig som man tar inn slakken på det som skal bli det nye skjøtet. Etterhvert vil spinnakeren hange på bare skjøter. I denne fasen må man gjerne trimme litt på begge skjøtene til spinnakeren flyr stabilt.

Når man er fornøyd med at spinnakeren er stabil, kan man gå frem på fordekket og løse bommen ut fra den gamle brasen og kople på den nye. Tilbake i cockpit heises bommen delvis opp. Det er viktig å ikke heise den helt opp da den lett kan punktere spinnakeren.

Nå kommer selve jibben. Dett er et realtivt markant turn over på den nye kursen som er en tilsvarende slørekurs man hadde på forrige halse. Gjennom svingen må man slakke det gamle skjøtet og stramme det nye slik at spinnakeren roterer med gjeonnom svingen. Når spinnakeren er trimmet opp på den nye halsen, gan ny bras stammes og bommen justeres opp.

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: